Muzeum Gustava Seitza

W otwartym w 2017 roku muzeum obok modeli z gipsu przechowywane są przede wszystkim rzeźby z brązu (małe i duże, jak również płaskorzeźby), rysunki i reprodukcje grafiki Gustava Seitza. Do zasobów Muzeum należą także listy, pamiętniki, drukowane zapiski, fotografie i inne dokumenty. Udostępniona publiczności stała wystawa prezentuje ich reprezentacyjny wybór. Na piętrze muzeum można zobaczyć wystawy czasowe i zajrzeć do pokoju multimedialnego.

Muzeum znajduje się na Kampusie Zamku Trebnitz w bliskim sąsiedztwie Centrum Edukacji i Spotkań Zamek Trebnitz.

Fundacja Gustava Seitza

Luise Seitz, żona artysty, założyła w 1989 roku w Hamburg Fundację Gustava Seitza, której zdaniem jest zachowanie spuścizny artystycznej pozostawionej przez męża i prezentowanie jej szerszej publiczności oraz dbanie o pamięć o dziełach i działalności tego artysty.
Po prawie 30 latach Fundacja przeniosła swoją siedzibę do Trebnitz, gdzie 11 września 2017 roku na Kampusie Zamku Trebnitz otworzyła Muzeum Gustava Seitza.

W minionych latach udało się skatalogować wszystkie przekazane Fundacji dzieła i dokumenty. Wszystkie najważniejsze prace Gustava Seitza zostały opublikowane w katalogach dzieł: Rzeźby (1980, reprint 2002), rysunki (1992), reprodukcje grafik (1995), rysunki z listów (1999).

Znaczące pojedyncze aspekty jego artystycznego dorobku wymagają dalszego opracowania naukowego i opublikowania. Ponadto ze środków Fundacji okazjonalnie dofinansowywane są katalogi do wystaw obejmujących dzieła Gustava Seitza lub przygotowanie małych zeszytów, pocztówek i plakatów stanowiących uzupełnienie wystawy.

W nieregularnych odstępach czasu Fundacja przyznaje Nagrodę im. Gustava Seitza.

Fundacja jest właścicielką wszystkich praw do wykorzystywania dzieł Gustava Seitza oraz wizerunku jego osoby. Prawo to odnosi się szczególnie do prawa do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży (droit de suite), prawa do wykonywania reprodukcji i prawa do nazwiska. Fundacja pobiera odpowiednie opłaty i wynagrodzenie za ich wykorzystywanie.

Fundacja jest uprawniona do wystawiania zaświadczenia o przyjęciu darowizny. Za każdą darowiznę w kwocie powyżej 100 euro wspierającą jej działalność (także ze wskazaniem konkretnego celu jej przeznaczenia) lub stanowiącą zapis na rzecz jej majątku, Fundacja niezwłocznie wysyła zaświadczenie o dokonaniu darowizny.

Zarząd: Gundel Halver, Darius Müller, Wolfgang van Gulijk

Zespół

Dyrektor Muzeum oraz
Prezes zarządu Fundacji

Wolfgang van Gulijk
w.vangulijk@gustav-seitz-stiftung.de

Zarząd
Gundel Halver

Zarząd
Darius Müller
mueller@schloss-trebnitz.de

PR
Franziska Mandel
f.mandel@gustav-seitz-stiftung.de

Pedagogika muzealna
Dr. Ewelina Wanke

Nadzór muzealny i biuro
Annette Hautumn

Archiwum
Annette Purfürst

Partnerzy i podmioty wspierające